مرکز ترجمه ناتی - ناتی سنتر

17:30 - 08:30

شنبه - چهارشنبه

تهران، صادقیه،

بین فلکه اول و دوم

درخواست پیش فاکتور
عکس نوشته

آیا مهر ناتی خذف خواهد شد؟

با توجه به آخرین خبرهای رسیده از ناتی، منتظر تغییرات بزرگی هستیم. یکی از این تغییرات، حذف مهر فیزیکی ناتی و استفاده از مهرهای الکترونیک هست. ولی کماکان مهرهای صادر شده تا تاریخ اعتبار خود، قابل استفاده خواهند بود.

این عمل از سوءاستفاده های قبلی از مهر ناتی جلوگیری کرده و کنترل و نظارت بر فعالیت مترجم ها بهتر خواهد بود. این کار ممکن است برای مترجمانی که از مهرهای خود کپی و در اختیار دفاتر ترجمه گذاشته بودند خوش آیند نخواهد بود.

خبر دیگر اینکه ظاهرا گرفتن جواز و مهر ناتی برای ترجمه بخصوص برای ایرانی ها سختتر خواهد بود. در مورد این مورد به زودی خبر جدیدی منتشر خواهیم کرد.

نوشته شده توسط:
Published on