مرکز ترجمه ناتی - ناتی سنتر

17:30 - 08:30

شنبه - چهارشنبه

تهران، صادقیه،

بین فلکه اول و دوم

درخواست پیش فاکتور
عکس نوشته

تاریخ روی مهر ناتی بیانگر چیست؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که تاریخ داخل مهر ناتی چیست؟ بعضی از مشتریان تصور می کنند که این تاریخ، تاریخ اعتبار ترجمه انجام شده است. ولی این درست نیست.

مترجم ناتی مانند بسیاری از افراد مانند، وکاء، پزشکها و غیری علاوه بر داشتن سواد ترجمه باید پروانه ترجمه ناتی را نیز دریافت کند. این پروانه همانند پروانه کسب برای مغازه ها می باشد. همانطور که اطلاع دارید همه این پروانه تاریخ اعتبار دارند و پس از منقضی شدن پروانه، باید نسبت به تمدید آنها اقدام کرد.

درست حدس زده اید. این تاریخ، تاریخ انقضای پروانه ترجمه مترجم هست که هر سه سال یکبار تمدید می شود و مترجم میتواند تا آخرین روز اعتبار پروانه، مدارک شما را مهر و امضا کند.

تاریخ حک شده بر روی مهر ناتی مربوط به اعتبار مترجم ناتی است و به اعتبار ترجمه ربطی ندارد.

مترجم ناتی موظف است هر سه سال برای تمدید مجوز خود اقدام کند، که در صورت تمدید مهر جدیدی با تاریخ انقضاء جدید به وی داده می شود. مهر کردن ترجمه برای نشان دادن اعتبار مجوز مترجم برای ترجمه در تاریخ ذکر شده در ذیل ترجمه می باشد و حتی پس از تاریخ اعتبار مهر، ترجمه شما معتبر خواهد بود.

نوشته شده توسط:
Published on