مرکز ترجمه ناتی - ناتی سنتر

17:30 - 08:30

شنبه - چهارشنبه

تهران، صادقیه،

بین فلکه اول و دوم

درخواست پیش فاکتور

تعرفه ترجمه ناتی

تعرفه ها در حال به روز رسانی هستند.

دسته بندی اسناد / شرح سند مبنای واحد هزینه‌ی ترجمه (تومان)
ریز نمرات هر ترم 50,000
انواع کارت - ملی، گواهینامه، نظام پزشکی، نظام مهندسی و غیره 100,000
شناسنامه 110,000
وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) 10,000
ابلاغیه، اخطار قضایی 40,000+ هر سطر متن 3,000
توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) 36,000+ هر سطر متن1,500
جواز اشتغال به کار 36,000+ هر سطر متن 1,500
حکم بازنشستگی 36,000+ هر سطر توضیحات 1,500
دفترچه بیمه 42,000
فیش مستمری 120,000
کارت واکسیناسیون 36,000+ هر نوبت تزریق 500
گزارش ورود و خروج از کشور 36,000+ هر تردد 800
گواهی اشتغال به تحصیل 36,000+ هر سطر متن 1,500
گواهی تجرد ، تولّد ، فوت 40,000
گواهی ریز نمرات دانشگاهی 60,000
گواهی عدم خسارت خودرو 60,000
گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی) 200,000
گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی) 100,000
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات 48,000+ هر سطر متن 1,500
اساسنامه ثبت شرکت­ها 54,000+ هر سطر متن اساسنامه 2,500
اوراق مشارکت و اوراق قرضه 60,000
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...) 50,000
برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی 70,000
برگ آزمایش پزشکی 50,000
برگ جلب ، احضاریه 57,000+ هر سطر متن2,500
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی 57,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 2,500
پروانه دائم پزشکی 60,000
پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی 60,000
پروانه نشر و انتشارات 60,000
پروانه وکالت 60,000
پرینت های بانکی 55,000+ هر تراکنش بانکی 7800
تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی 54,000+ هر سطر متن 2,500
ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع 57,000+ هر سطر متن 1,500
جواز دفن 54,000+ هر سطر متن 1,700
جواز کسب پشت و رو 62,000
ریز مکالمات تلفن 46,000+ هر سطر تماس تلفنی 800
سر فصل دروس 54,000+ هر سطر توضیحات درس 2,500
فیش حقوقی 54,000+ هر آیتم ریالی 500
کارت مباشرت 60,000
کارنامه توصیفی ابتدائی 56,000+ هر نیم سطر توضیحات 1,200
گواهی ها(سایز A5) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر 54,000+ هر سطر متن گواهی 1,500
گواهی ها(سایز A4) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر 54,000+ هر سطر متن گواهی2,500
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 60,000
گواهی فنی و حرفه ای 60,000
لیست بیمه کارکنان 54,000+ به ازای هر نفر کارکنان 500
آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی) 72,000+ هر سطر متن 1,200
اجاره نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم) 72,000+ هر سطر متن 4,000
قرارداد بیمه 72,000+ هر سطر متن قرارداد 3,500
بیمه شخص ثالث 74,000+ هر سطر توضیحات2,000
ترازنامه شرکت­ها، اظهار نامه مالیاتی 85,000
پروانه پایان کار ساختمان 80,000
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 80,000
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 80,000
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق 80,000+ هر سطر توضیحات 1,500
قرارداد استخدامی 72,000+ هر سطر متن قرارارد 2,500
کارت شناسایی کارگاه 77,000
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) 72,000+ هر سطر متن گواهی 1,800
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) 72,000+ هر سطر متن گواهی 3,000
گواهی حصر وراثت 72,000+ هر سطر متن 3,700
مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری 87,000+ هر سطر توضیحات موضوع 2,500
موافقت اصولی 72,000+ هر سطر متن 3,000
دفترچه وکالت 75,000+ هر پرفراژ 4,500
تعهدنامه 100,000+ هر سطر متن 2,500
اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه) 100,000+ هر سطر متن 2,500
بارنامه 102,000
برگ سبز گمرکی 94,000
برگ نظریه کارشناسی ملک 100,000
پروانه بهره برداری(پشت و رو) 96,000
جواز تأسیس 95,000
سند ازدواج یا رونوشت آن 98,000+ هر سطر مهریه 1,500
سند مالکیت (دفترچه ای) 95,000+هر سطر متن 1,500
هر نقل و انتقال، رهن و غیره 12,000
قیم نامه 93,000+هر سطر متن 1,200
مالیات بر ارث 90,000+ هر نیم سطر 1,200
وکالتنامه (سایز A4) 105,000+ هر سطر متن مورد وکالت 3,700
وکالتنامه بزرگ (سایز A3) 90,000+ هر سطر متن وکالتنامه 4,500
اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت­نامه (پشت و رو) 140,000
اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) 126,000+ هر سطر متن 2,500
سند طلاق یا رونوشت آن 113,000
سند مالکیت (تک برگی) 117,000+ هر سطر توضیحات 1,500
قرارداد 105,000+ هر سطر متن قرارداد 2,500

ﺗﺒﺼﺮه ۱- در ازاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰ هزار تومان ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺮخﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد:
الف) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دﻓﺘﺮي (ﮐﭙﯽ، ﭘﻠﻤب و غیره) ؛
ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ازدواج و ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ، ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﯾﺎ وﻓﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ۵ هزار تومان ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺮخﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۳- هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه ۲۵% (بدون در نظر گرفتن هزینه مهر ناتی) هزینه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود.

ﺗﺒﺼﺮه ۴-هزینه هر مهر و سربرگ ناتی ۲۵ هزار تومان می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه ۵-هزینه هر برگ کپی برابر اصل و سرتیفای آن با مهر ناتی ۳۵ هزار تومان می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه ۶-هزینه کپی رنگی به همراه سرتیفای پیوستی هر برگ ۳ هزار تومان می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه ۸-ترجمه قسمت سایر شرایط (حق تحصیل، طلاق و غیره) در سند ازدواج ۱۰ هزار تومان می باشد

ﺗﺒﺼﺮه ۷-اصلاحی از جانب مشتری پس از گذشت ۷ روز کاری از زمان تحویل به منزله کار جدید محاسبه خواهد شد. تا قبل از ۷ روز هزینه اصلاحی از جانب مشتری به ازای هر کار ۳۰ هزار تومان محاسبه میگردد.