مرکز ترجمه ناتی - ناتی سنتر

17:30 - 08:30

شنبه - چهارشنبه

تهران، صادقیه،

بین فلکه اول و دوم

درخواست پیش فاکتور
محرمانگی

برابر با اصل محرمانگی اطلاعات مشتریان، مرکز ترجمه ناتی صراحتاً اعلام می کند که تمامی اطلاعات شما مشتریان عزیز را محرمانه تلقی نموده و از آنها جهت اهداف تبلیغاتی، نمونه کار، رزومه کاری، یا غیره به هیچ عنوان بدون مجوز کتبی ذی نفع در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. این اطلاعات شامل آدرس ایمیل، شماره تماس، اسامی، آدرس محل کار و سکونت و سایر موارد مشابه را شامل می شود.

هشدار

با توجه به ایجاد وبسایت های جدید و مشابه وب سایت مرکز ترجمه ناتی توسط افراد سودجو و همچنین فعالیت افراد متقلب به صورت غیر حضوری، آنلاین و سیار با هر عنوان و مجوزی، مدارک خود را فقط به آدرس، ایمیل و شماره های ذکر شده داخل این سایت ارسال نمائید.